mercedes
Edyta Nowicka
28/05/2019

Ubezpieczenia komunikacyjne – co warto o nich wiedzieć?

Każdy posiadacz samochodu czy motoru lub innego pojazdu podlegającego rejestracji miał do czynienia z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Już po zakupie, najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu trzeba zadbać o zawarcie stosownej umowy ubezpieczeniowej.

Obowiązkiem jest zawarcie ubezpieczenia OC, ale można też wybrać dodatkowe polisy, zwiększając zakres ochrony ubezpieczeniowej. Przedstawiamy 6 informacji związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

1. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia wynika z przepisów
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na właścicieli pojazdów mechanicznych konieczność wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Zgodnie z art. 4 wspominanej ustawy ubezpieczeniem obowiązkowym jest bowiem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Takie ubezpieczenie pozwala przenieść odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone przez prowadzącego ubezpieczony pojazd.
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu.

2. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia
Kategoria „ubezpieczenia komunikacyjne” obejmuje więcej niż jeden typ ubezpieczeń. Wspomniane OC to ubezpieczenie obowiązkowe, ale istnieją też ubezpieczenia dobrowolne komunikacyjne. Te drugie obejmują ubezpieczenia:
•    autocasco (AC),
•   NNW kierowcy i pasażerów (następstw nieszczęśliwych wypadków),
•    Assistance - pomoc w różnych sytuacjach, najczęściej dołączane do ubezpieczenia AC.

3. Zakres ubezpieczenia OC zawsze taki sam
Niezależnie od tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym klient kupi ubezpieczenie OC, jego zakres zawsze będzie taki sam. OC chroni kierowcę ubezpieczonego pojazdu, a nie sam pojazd. Będzie ono uruchamiane w momencie, gdy kierowca ten doprowadzi do zdarzenia drogowego, a w konsekwencji do powstania szkód majątkowych lub osobowych. Dzięki ważnej polisie OC nie będzie musiał on pokrywać kosztów leczenia poszkodowanych lub naprawy aut w wypadku spowodowanym z winy kierowcy z własnej kieszeni.
Wybierając ubezpieczenie samochodu (https://ubezpieczamy-auto.pl), można znaleźć wiele różnych ofert ubezpieczeń komunikacyjnych OC. W każdym z takich przypadków obowiązuje taka sama suma gwarancyjna. Jej wysokość uregulowana została ustawowo i stanowi ona ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wynosi ona:
•    5, 21 mln euro w przypadku szkód na osobie, na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych,  
•    1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu, na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych.

4. Co grozi za brak OC?
Jeśli kierowca jeździ autem bez ważnego ubezpieczenia OC, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami swojego postępowania. Gdyby doszło do wypadku nieubezpieczonym autem, wszelkie koszty związane z odszkodowaniami za spowodowane szkody osobowe i majątkowe kierowca musiałby pokrywać z własnej kieszeni. Ponadto za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego nałożona może być kara finansowa.
W 2019 roku kary za brak ubezpieczenia OC są wyższe niż w 2018, a to ze względu na ich zależność od minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kara za przerwę w ochronie wynoszącą ponad 14 dni stanowi w danym roku równowartość:
•    dwukrotności najniższego wynagrodzenia (samochód osobowy) – 4500 zł,
•    trzykrotności najniższego wynagrodzenia (samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy) – 6750 zł,
•    jednej trzeciej najniższego wynagrodzenia (inny pojazd – np. motocykl lub motorower) – 750

Jeśli kierowca spóźni się z wykupieniem OC do 3 dni, wówczas zapłaci 20 proc. podstawowej stawki kary, a jeśli spóźnienie wyniesie w granicach od 4 do 14 dni – 50 proc.

5. Co brane jest pod uwagę przy wyliczaniu składki OC?
To samo auto można ubezpieczyć w kilku towarzystwach i cena zawsze może być inna, a najtańsza i najdroższa oferta mogą różnić się od siebie nawet o kilkaset złotych. Wynika to z tego, że różni ubezpieczyciele biorą pod uwagę odmienne parametry przy wyliczaniu składki. Wśród nich można wymienić:
•    markę i model pojazdu,
•    wiek pojazdu,
•    wiek posiadacza pojazdu,
•    staż kierowcy – im krócej ma prawo jazdy, tym zapłaci wyższą składkę na OC,
•    historię ubezpieczeniową posiadacza pojazdu – zniżki za bezszkodową jazdę lub ewentualne zwyżki,
•    pojemność silnika pojazdu,
•    miejsce rejestracji pojazdu,
•    dodatkowo wykupywane ubezpieczenia,
•    sposób użytkowania pojazdu – na firmę czy prywatnie,
•    odpłatność za polisę – w ratach lub jednorazowo.
Poszczególne firmy ubezpieczeniowe mogą różnie traktować takie kryteria i dodawać swoje własne, dlatego różnice w cenach OC będą występować zawsze.

6. Jakie są warunki zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych?
W przypadku ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych umowa zawierana jest na 12 miesięcy, ale składkę można zapłacić jednorazowo z góry bądź w ratach. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W ubezpieczeniu OC konieczne jest zachowanie ciągłości pomiędzy kolejnymi polisami. OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok, o ile właściciel pojazdu nie wypowie wcześniej zawartej umowy.

źródło: materiał zewnętrzny

mercedes
mercedes

Komentarze Dodaj komentarz (1)

  1. Dagmara 16/06/2019 10:21

    CytujSkomentuj

    Jak to jest ze w naszym pięknym kraju ludzie są tak niechętni ubezpieczeniom? Domu, firmy czy auta właśnie? A potem płacz ze dom zalany lub sąsiad a płacić trzeba. A przecież za grosze mamy spokoj.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.