Vissaviikona
Ela Prochowicz
04/09/2012

Kobiety bierne zawodowo

Wśród wszystkich osób biernych zawodowo kobiety stanowią 61,5%, co nie jest zaskakujące biorąc pod uwagę deklarowane powody bierności zawodowej

Otóż 13% osób badanych wskazało, że powodem bierności są obowiązki rodzinne i te związane z prowadzeniem domu. Dodatkowo bierni zawodowo to przede wszystkim ludzie dojrzali, czyli osoby od 45 roku życia, które stanowią 66% wszystkich biernych zawodowo. Ponownie zgodne jest to z deklaracjami, które wskazują, że jednym z najczęstszych powodów bierności jest bycie na emeryturze (46%). Jak wskazują dane GUS bierni zawodowo to przede wszystkim osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym, które stanowią 40% ogółu badanych. W przypadku wykształcenia wyższego jest to 9%.

Deklarowane przez badanych powody bierności zawodowej, do których należy również zaliczyć zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy (ok. 3%), wskazują bardzo wyraźnie na istotne problemy, z którymi boryka się polskie społeczeństwo, a tym samym polski rynek pracy. Reforma zakładająca podniesienie wieku emerytalnego, będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie połączona z dużym i skutecznym programem aktywizacji zawodowej skierowanym na osoby w wieku 50+. W tej grupie wiekowej mamy zbyt wysoki poziom osób biernych zawodowo, dlatego ważną rolę w walce o pracę dla tych osób spełniają szkolenia aktywizacyjne oraz wspomagane rozszerzanie kompetencji. Z naszych doświadczeń wynika, że nawet co druga osoba jest w stanie powrócić na rynek pracy i podejmować efektywne starania o zatrudnienie po przebyciu odpowiedniego szkolenia. Nie bez znaczenia jest też niezbędny wachlarz zachęt dla pracodawców, który pomoże im tworzyć wystarczającą ilość miejsc pracy dla grupy wiekowej 55+. – podsumowuje Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service.

Vissaviikona
Vissaviikona

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.