face7
Pracujemy coraz częściej tymczasowo / fot. 123
Ela Prochowicz
10/03/2011

Tylko na chwilę?

Praca tymczasowa staje się coraz bardziej popularna na polskim rynku. Tę formę elastycznego zatrudnienia cenią zarówno przedsiębiorcy, jak również pracownicy

Według badania przeprowadzonego przez agencję pracy i doradztwa personalnego Start People, 71,2 proc. firm jest usatysfakcjonowanych jakością pracy wykonywaną przez pracowników tymczasowych, a prawie 80 proc. pracujących tymczasowo chce w przyszłości pozostać przy tej formie zatrudnienia.

- Wysoki poziom satysfakcji z tymczasowej formy zatrudnienia deklarowany prze dwie strony rynku pracy, często mające sprzeczne interesy, świadczy przede wszystkich o wzroście świadomości i otwartości Polaków. Stopniowo zwiększa się elastyczność pracowników i pracodawców, ale Polakom brakuje jeszcze mobilności na rynku pracy – jednak rozwój gospodarczy i poprawa koniunktury powinna zmienić tę sytuację – mówi Maurice Delbar, Prezes Zarządu Start People.

Pracodawcy przekonują się, że pracownik tymczasowy niczym nie ustępuje pracownikom etatowym. Wysoko oceniana jest jakość pracy „czasowników” (71,2 proc.), jak również wydajność (65,4 proc. ). Natomiast pracownicy tymczasowi doceniają warunki i atmosferę pracy. 75,6 proc jest zadowolonych z relacji ze swoimi przełożonymi i współpracownikami (84,9 proc.). Przeważająca jest również grupa pracowników usatysfakcjonowanych poziomem wynagrodzenia. 38,7 proc. ankietowanych jest zadowolonych z otrzymywanej pensji w porównaniu z 32,9 proc., którzy uważają, że otrzymują za niskie wynagrodzenie.

Ważny jest również fakt, że 54,2 proc. ankietowanych nie spotkało się w pracy z żadnymi przejawami gorszego traktowania pracowników tymczasowych w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na stałe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Jednak 21,6 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, a kolejne 24,2 proc. odczuwa dysproporcje związane z tymczasowym zatrudnieniem. – Pracownicy wskazują głównie na różnice w naliczaniu dni urlopowych, jak również inne problemy wynikające z niedostosowania przepisów do współczesnych realiów rynkowych, jak np. zasady naliczania zasiłku chorobowego – tłumaczy Maurice Delbar. Jednak pomimo wskazanych różnić 78,6 proc. pracowników chciałaby w przyszłości kontynuować zatrudnienie w formie pracy tymczasowej.

- Wyniki badań pokazują, że rynek pracy tymczasowej rozwija się w dobrym kierunku, starając się łączyć dwie strony rynku, tak żeby wszyscy odnieśli jak największe korzyści. Nie brakuje jednak wyzwań na przyszłość – musimy skupić się nad problemem dotykającym cały rynek pracy – czyli sposobach na zwiększanie wydajności i motywacji do pracy – podsumowuje Maurice Delbar.

face7
face7

Komentarze Dodaj komentarz (1)

  1. Dagmara 03/02/2019 16:11

    CytujSkomentuj

    No właśnie coraz więcej jest takich sytuacji. Myślę że ma to swoje plusy i minusy, jak to w życiu bywa. Myślę że atmosfera w pracy czy ogólne zadowolenie i brak „uwiązania”, jesli mogę tak to okreslic, mają niebagatelny wpływ na zadowoloenie danego człowieka z pracy – czy to właśnie tymczasowa czy stała. No i rozwój też jest bardzo ważny

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.