image005
Kalina Samek
24/10/2021

Zapraszamy do wypoczynku w pięknych Mortęgach!

Zatrzymać się tu można w jednym z 50 pokoi i apartamentów.

Pałac Mortęgi to przepiękny, zabytkowy kompleks, w którego skład wchodzą: XIX-wieczny pałac, liczne zabudowania folwarczne z XIV wieku, mini zoo, stajnie z krytą ujeżdżalnią oraz park w stylu angielskim z końca XIX wieku. Zatrzymać się tu można w jednym z 50 pokoi i apartamentów. Te znajdujące się w Pałacu zostały urządzone w bogatym, szlacheckim stylu, a te zlokalizowane w Dworku i Oficynie, oferują bardziej nowoczesne, ale również urządzone ze smakiem wnętrza.

Goście spragnieni relaksu odnajdą go w pałacowym Santal SPA, oferującym zabiegi na ciało i twarz oraz masaże. Na kompleks SPA składają się trzy gabinety zabiegowe, pokój relaksu, sauny, łaźnia parowa oraz luksusowy basen. Niezapomniane wrażenia kulinarne czekają na Gości w mortęskiej restauracji.

Serwowane tu dania są inspirowane nurtem slow food. Kuchnia bazuje na tradycji kulinarnej regionu i wykorzystuje najwyższej jakości składniki, pozyskiwane od ekologicznych, lokalnych producentów. Amatorzy jazdy konnej znajdą tu dobrze przygotowane konie, padoki i krytą ujeżdżalnię, gdzie można zarówno stawiać pierwsze jeździeckie kroki lub szlifować zdobyte już umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Dzieci będą zachwycone mini zoo, gdzie mieszkają egzotyczne zwierzęta, a we wspomnianym wcześniej Domu Magdalenki, czekają na nie zabawy i zajęcia z animatorkami. Całość tworzy niezwykłą enklawę, gdzie historia prowadzi nieprzerwany dialog z nowoczesnością.

HISTORIA PAŁACU MORTĘGI

Mortęgi w XIV wieku były wsią szlachecką zorganizowaną na prawie polskim. Dawniej wieś, jak i tereny leżące nad Drwęcą oraz Welem, były zasiedlone przez plemiona Sasinów. Mortęgi w tym czasie liczyły 66 łanów (dawna jednostka miary powierzchni). Pod koniec XIV wieku właścicielem tych terenów został rycerz Ludwik (I) Mortęski – kasztelan i wojewoda chełmiński. To właśnie od Ludwika (I) wywodził się słynny ród piastujący wysokie godności i urzędy w historii Polski. W 1388 r. wielki mistrz Dietrich v. Altenburg nadał miano dóbr ziemskich rodowi Mortęskich, od których wieś wzięła swoją nazwę. Z owego rodu wywodziło się kilka znanych postaci, między innymi dwaj wojewodowie chełmińscy.

Znamienitym przedstawicielem rodu był Ludwik (II) Mortęski (syn Ludwika (I) i Anny) żonaty z Elżbietą z Dąbrówki, który był podkomorzym chełmińskim, kasztelanem gdańskim i elbląskim oraz starostą pokrzywińskim. Jego syn – Melchior nie ustępował ojcu, sprawując urzędy podkomorzego pomorskiego i malborskiego. Żoną Melchiora była Elżbieta z Kostków, kuzynka biskupa chełmińskiego Piotra Kostki, który piastował stanowisko kanonika warmińskiego oraz sekretarza Zygmunta II Augusta (ówczesnego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego). Melchior i Elżbieta z Kostków doczekali się czwórki potomstwa – syna Ludwika (III) oraz trzech córek (Anny, Elżbiety i Magdaleny).

W latach 1615-1630 właścicielami majątku została rodzina Żalińskich. W 1667 r. miejscowość należała do Stanisława Narzymskiego. Oprócz wsi był tutaj folwark, który liczył w 1789 r. dwanaście zagród. W 1885 r. we wsi i folwarku Mortęgi mieszkało 338 osób. Szkoła zbudowana została przed rokiem 1885. W wieku XIX znajdowała się w Mortęgach karczma i gorzelnia.

Największych zmian dokonano po 1800 r., gdy dworek rycerski przekształcił się w piękną neoklasycystyczną budowlę. W latach 1880-1945 właścicielami Mortęg była rodzina Geigerów, którzy zostali rozstrzelani przez wkraczającą na tamte tereny Armię Czerwoną. Po parcelacji majątku w 1945 r. Pałac stał pusty. W latach 1947-1950 mieścił się w nim Uniwersytet Ludowy. Następnie swoją siedzibę miała tutaj m in. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość”, szkoła podstawowa i przedszkole.

Od 2013 r. posiadłość należy do Aliny i Jana Szynaka, którzy za honorowy cel postawili sobie odtworzenie wielowiekowej historii zabytkowego Pałacu oraz należących do niego budynków. Na wiosnę 2016 r. nowi właściciele odrestaurowali Kaplicę, w której obecnie znajduje się dzwon z wizerunkiem Matki Magdaleny Mortęskiej. Dzięki staraniom Państwa Szynaka Pałac, jak i cały teren, znowu nabrały dawnej świetności.

MATKA MAGDALENA MORTĘSKA

Patronką obiektu jest Służebnica Boża Matka Magdalena Mortęska. Urodziła się w 1554 roku w Pokrzywnie, niewielkiej miejscowości znajdującej się nieopodal Grudziądza. Pochodziła z Prus Królewskich, posiadłością rodzinną była wieś Mortęgi pod Lubawą. W dzieciństwie utraciła prawe oko. Wywodziła się z rodziny senatorskiej – ojciec Melchior Mortęski był starostą pokrzywieńskim i podkomorzym malborskim. Matka Elżbieta z Kostków to siostra biskupa chełmińskiego Piotra Kostki. Poprzez Matkę Magdalena spokrewniona była z możnym rodem Kostków, w tym także ze św. Stanisławem Kostką z Rostkowa. Jej krewnymi byli także: Anna Jagiellonka – żona Stefana Batorego, opat Jan Kostka z Oliwy, wojewoda pomorski Krzysztof Kostka. Warto wspomnieć, że oprócz pokrewieństwa z piastowski rodem królewskim, Magdalena spokrewniona była z rodem Sapiechów, jednym z najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce i na Litwie. Jej rodzona siostra Anna Ludwika wyszła za mąż za Ernesta Weihera, z którego rodu pochodzą założyciele Wejherowa. Jedną z posiadłości rodziny Mortęskich była wieś Mortęgi, położona niedaleko Lubawy.

Około 1560 r. po śmierci matki opiekę nad Magdaleną przejęła jej ciotka, wychowując ją w duchu religijności i surowości, ucząc przy tym prowadzenia domu. W wieku 12 lat Magdalena złożyła śluby czystości. Już wtedy myślała o wstąpieniu do klasztoru Benedyktynek, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ojca, który wysłał ją do rodzinnego dworu w Mortęgach. Zastosował wobec niej surowe sankcje, m.in. zakaz nauki czytania i pisania – co miało uniemożliwić wstąpienie do klasztoru. Ta, nie mogąc pogodzić się z decyzją ojca, znalazła nauczyciela w osobie pisarza dworskiego.

Najpiękniejsze młodzieńcze lata spędziła w Mortęgach, u boku biskupa chełmińskiego Piotra Kostki, który przebywał w siedzibie biskupów chełmińskich w Lubawie. W 1578 r. wbrew woli ojca, pod pretekstem wyjazdu na rekolekcje, wstąpiła do chełmińskiego klasztoru benedyktynek.

Rok później została przełożoną klasztoru KSIENI. Jako gorliwa i bogobojna osoba zajęła się odbudową życia zakonnego. Dzięki swojej wierze i przedsiębiorczości wyprowadziła zakon benedyktynek z kryzysu. Zreformowała reguły św. Benedykta, umożliwiając pannom naukę (czytania, pisania, rachunków, śpiewu i robót ręcznych). Kładła duży nacisk na wykształcenie mniszek, które odtąd musiały nauczyć się czytania i pisania po polsku oraz łacinie. Działania te przyczyniły się do wzrostu poziomu edukacji wśród kobiet pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego. W 1589 r. Magdalena przejęła też prowadzenie cysterskiego klasztoru w Żarnowcu, który zmieniła na benedyktyński i obsadziła mniszkami z Chełmna. W 1590 r. w jej ręce trafił także klasztor w Nieświeżu. W 1603 r. ufundowała klasztor w Bysławku, a w 1604 r. został jej podporządkowany klasztor we Lwowie. W latach 1604–1624 powstały z jej inicjatywy m.in. klasztory w Poznaniu, Jarosławiu, Sandomierzu, Sierpcu i Grudziądzu. W sumie kongregacja chełmińska za jej życia liczyła 22 klasztory.

Powołała także seminarium duchowne w Poznaniu, kształcące kapelanów. W 1593 r. uczestniczyła w fundacji kolegium jezuickiego w Toruniu. Po kilku latach klasztory w Chełmnie i Toruniu rozwinęły się do tego stopnia, że Matka Mortęska zaczęła wysyłać swoje siostry do innych oddziałów na terenie Polski, aby i tam wprowadzić podobne reformy.

Zasług Magdaleny Mortęskiej dla Polski epoki potrydenckiej nie sposób zliczyć. Pozostawiła po sobie dwa dzieła zaliczane do kręgu literatury religijno-mistycznej. Pierwsze z nich, stanowiące komentarz do Pisma Świętego to „Nauki duchowne”. Drugie – „Rozmyślania o Męce Pańskiej”, uporządkowana według reguły benedyktyńskiej refleksja nad męką Chrystusa. Pozostało po niej także trochę listów.

Magdalena Mortęska zmarła 15 lutego 1631 roku. Została pochowana w kościele klasztornym w Chełmnie pod głównym ołtarzem. Jej rodzice i brat leżą w kaplicy przy Kościele Św. Anny w Lubawie. Już za życia biskupi i nuncjusze papiescy cenili Magdalenę za przestrzeganie reguł zakonnych, stąd dwukrotnie wznawiany proces beatyfikacyjny. Ostatecznie 18 grudnia 2015 roku Biskup Toruński Andrzej Suski wydał Edykt dotyczący jej procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

POKOJE

Dysponujemy w sumie 50 pokojami i apartamentami zlokalizowanymi w 4 różnych budynkach: Pałacu, Dworku, Oficynie i Powozowni. Te znajdujące się w Pałacu zostały urządzone w bogatym, szlacheckim stylu, a te zlokalizowane w Dworku i Oficynie, oferują bardziej nowoczesne, ale również urządzone ze smakiem wnętrza. W Powozowni mieszczą się natomiast rodzinne studia z aneksami kuchennymi.

Rozmach i pieczołowitość, z którą zostały urządzone poszczególne budynki kompleksu, sprawia, że odwiedzając to wyjątkowe miejsce dostrzega się tu wielki szacunek dla tradycji i pasję. Odnosi się wrażenie, że tu historia ożywa naprawdę, można ją zobaczyć, dotknąć jej i posmakować – to miejsce doskonałe na wypoczynek o każdej porze roku, zwłaszcza dla koneserów unikalnych wrażeń.

W Pałacu znajduje się również oranżeria, bar, biblioteka oraz sale konferencyjno-bankietowe. W pałacowych podziemiach na Gości czeka basen, wanna jacuzzi, sauna sucha, mokra i infrared oraz kameralne Santal SPA złożone z 3 gabinetów. Dworek, oprócz pokojów, dysponuje przestronną i elegancką restauracją z letnim tarasem i widokiem na zarybiony staw z pomostami. Tutaj zazwyczaj serwowane są śniadania i obiadokolacje.

Oficyna to kameralny budynek mieszczący zaledwie osiem pokoi. Tutaj znajduje się też recepcja obsługująca cały kompleks. W osobnym, parterowym budynku zwanym Powozownią znajdują się trzy samodzielne studia z aneksami kuchennymi oferujące Gościom pełną swobodę w organizacji swojego pobytu. Blisko stąd do stajni i krytej ujeżdżalni, co docenią amatorzy jazdy konnej o świcie, oraz do mini zoo.

KONFERENCJE

Do dyspozycji Gości oddajemy 8 nowocześnie i kompleksowo wyposażonych sal konferencyjno-szkoleniowych, które mogą pomieścić od 30 do 300 osób. Dysponujemy 14 ha terenu, idealnego na imprezy teambuildingowe, survivalowe oraz wieczory tematyczne. W pobliżu Pałacu znajdują się jeziora oraz rzeki, na których można zorganizować wspaniałe atrakcje wodne.

Sale mieszczą się w każdym z budynków tworzących kompleks: Dworku, Pałacu, Oficynie oraz w Spichlerzu. Każdy z budynków oferuje inny wystrój wnętrz i, co za tym idzie, tworzy odmienną atmosferę spotkania.

50 pokoi i apartamentów urządzonych w indywidualnym stylu

8 sal konferencyjnych i biznesowych z wyposażeniem (nagłośnienie, rzutnik, ekran/ LCD TV, flipchart)

sale restauracyjno-balowe do 300 osób

piętrowa sala grillowo–imprezowa do 250 osób

100 miejsc parkingowych

klimatyczny park otaczający Pałac

zewnętrzne zadaszone miejsce grillowe o pow. 390 mkw.

rozległe tereny zielone – 14 hektarów

ATRAKCJE DODATKOWE

14 ha prywatnego terenu gotowego przyjąć grupy na imprezy integracyjne

sala sportowa (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, trampoliny)

strefa wellness – basen, jacuzzi, sauny, gabinety spa

przejażdżki bryczką po leśnych bezdrożach

jazda konna na powietrzu lub na krytej ujeżdżalni

wędkowanie – zarybiony staw

miejsce na ognisko i grill

spływ kajakowe okolicznymi rzekami

pokazy sokolnicze

pokazy rycerskie

pokazy barmańskie

rozgrywki w paint ball

katapulta

pokazy iluzjonistyczne

wieczory tematyczne (Hollywood, Kosmos, Moulin Rouge, PRL, Kasyno itd.)

degustacje napojów i alkoholi wina, whisky, miodów, produktów regionalnych

fotobudka

i wiele, wiele innych atrakcji, które uczynią każdy pobyt firmowy niezapomnianymi nikomu nie pozwolą się nudzić – zrealizujemy każdy pomysł!

Pałacowe SPA

Strefa Wellness

Nasze mazurski hotel SPA z basenem posiada luksusową strefę Wellness. Wyposażona jest w jacuzzi o temperaturze wody 34°C, brodzik dziecięcy z parasolem wodnym o takiej samej temperaturze wody. Klimatyczny basen o powierzchni 11 x 5 m zawiera w sobie kaskadę wodną, przeciwprąd oraz na zanurzonych ławach „gejzery” i masażer stóp. W obrębie basenu temperatura wody jest nieco niższa i wynosi 28°C

Nastrojowa strefa saun sprosta wymaganiom najbardziej doświadczonego saunowicza, który do dyspozycji ma aromatyczną saunę Fińską, łaźnię parową, saunę Infrared oraz natryski i „kubeł zimnej wody”

Sauna fińska

Wizyta w saunie fińskiej doskonale oczyszcza skórę oraz skutecznie usuwa szkodliwe toksyny i chemikalia gromadzące się w organizmie. Wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko występowania chorób spowodowanych działaniem szkodliwych bakterii i wirusów. Systematyczne korzystanie z sauny przyspiesza spalanie kalorii, wspomaga przemianę materii, prowadząc do utraty zbędnych kilogramów. Regularne korzystanie z sauny pomaga uwolnić się od zmęczenia, nerwowości, niepokoju, ułatwia zasypianie. Za sprawą wysokiej temperatury nasza skóra ulega zmiękczeniu, niwelowane są bóle mięśni i stawów, ułatwione jest oddychanie, a wysokie ciśnienie krwi zostaje w danym momencie obniżone

Sauna infrared

W saunie Infrared promienie podczerwone, emitowane przez lampy, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu na poziomie komórkowym. Promieniowanie podczerwone od wielu lat wykorzystywane jest w fizykoterapii, ze względu na swoje właściwości lecznicze i terapeutyczne. Seanse w saunie IR doskonale wpływają na poprawę samopoczucia, wspomagają proces redukcji tkanki tłuszczowej, pomagają pozbyć się cellulitu, oczyścić organizm z toksyn. Regularne wizyty wspomagają leczenie chorób stawów, zaburzeń krążenia, łagodzą bóle pleców i stawów wywołane przemęczeniem, reumatyzmem, chorobą zwyrodnieniową, niwelują objawy stresu, zmęczenia, napięcia nerwowe, złe samopoczucie, apatię.

RESTAURACJE

Niezapomniane doznania kulinarne zapewni wizyta w Restauracji Szlacheckiej mieszczącej się w Dworku. Serwowane tu dania są inspirowane nurtem slow food. Kuchnia bazuje na tradycji kulinarnej regionu i wykorzystuje najwyższej jakości składniki pozyskiwane od ekologicznych, lokalnych producentów.

Oprócz dań z karty, Goście znajdą tutaj codzienne bogate bufety śniadaniowe oraz smaczne i różnorodne obiadokolacje. Dużym atutem restauracji jest stylowy wystrój oraz taras wychodzący na pomost i staw. W ciepłe wiosenne i letnie dni można się tu rozkoszować piękną pogodą, kojącymi widokami i wyśmienitymi daniami.

Posiłki serwowane są również w pałacowej oranżerii, stylowym dworskim Spichlerzu oraz pod olbrzymią wiatą grillową. Zarówno restauracje w Dworku i Pałacu, jak i sale w Spichlerzu są idealnymi miejscami na organizację imprez okolicznościowych – wesel, komunii, chrzcin i innych wymagających wyjątkowej oprawy wydarzeń.

DLACZEGO WARTO?

Pałac Mortęgi Hotel & SPA oferuje możliwość organizacji wszelkich imprez okolicznościowych na najwyższym poziomie, dzięki połączenie szlacheckiego stylu z elegancką nowoczesnością. Dysponujemy 10 salami, mieszczącymi od kilkudziesięciu do 300 osób, o odmiennym wystroju i charakterze, co pozwala wpisać się w różnorodne wyobrażenia naszych Gości o idealnym weselu, komunii czy chrzcinach. Restauracja Szlachecka mieści się w odrestaurowanym dworku. Jej wielkim atutem jest stylowy wystrój oraz taras wychodzący na pomost i staw.

W Restauracji Szlacheckiej mieści się do 300 osób. Oranżeria to wyjątkowo eleganckie i stylowe miejsce znajdujące się w Pałacu, w którym można zorganizować przyjęcie dla maksymalnie 100 osób. Spichlerz oferuje piętrową salę grillowo-imprezową na 250 osób. Dysponujemy także zewnętrzną altaną, gdzie można zorganizować przyjęcie na świeżym powietrzu dla 400 osób. Gościom oferujemy nocleg w komfortowych pokojach i apartamentach w atrakcyjnych specjalnych, atrakcyjnych cenach.

CO NAS WYRÓŻNIA

Parom Młodym pragnącym zorganizować ceremonię ślubną w unikalnej scenerii polecamy zabytkową, odrestaurowaną kaplicę sąsiadująca z Pałacem. Stylowe wnętrza urządzone z wyczuciem, oryginalna architektura kompleksu odtworzonego z pieczołowitością oraz XIX-wieczny park otaczający Pałac i rozległe tereny zielone oferują idealne warunki od bajkowych sesji fotograficznych. W pałacowych podziemiach na Gości czeka basen, wanna jacuzzi, sauna sucha, mokra i infrared oraz kameralne SPA złożone z 3 gabinetów. Można tu zorganizować wieczór panieński dla koleżanek lub zrelaksować się przed czy po weselu.

Nasza stajnia dysponuje pięknymi, zadbanymi końmi oraz stylowymi pojazdami, które możemy oddać do dyspozycji Państwa Młodych i ich gości. W czasie rodzinnych spotkań proponujemy wiele atrakcji również dla najmłodszych. Na terenie posesji znajduje się mini zoo z egzotycznymi zwierzętami, sala sportowa, sala gier oraz Dom Magdalenki, w którym organizowane są zabawy i animacje dla dzieci. Na życzenie Gości możemy zorganizować opiekę profesjonalnych animatorek, które sprawią, że najmłodsi uczestnicy imprezy będą się doskonale bawili, nie przeszkadzając jednocześnie dorosłym.

Nasza kuchnia zapewni wszystkim uczestnikom odbywających się u nas imprez okolicznościowych niezapomniane doznania kulinarne.

Każdą uroczystość organizujemy w oparciu o Państwa sugestie, oddając do dyspozycji personel spełniający wymagania najbardziej wymagających Gości. Organizując wesele, komunię, chrzciny, rodzinne przyjęcie czy inną ważną uroczystość w Pałacu Mortęgi, zapewnicie Państwo zarówno sobie, jak i zaproszonym Gościom niezapomniane wspomnienia, które przetrwają lata. Gwarantujemy Państwu, że wybierając nasz obiekt zrealizujecie Państwo swoje marzenia o idealnej uroczystości, przeżyjecie najbardziej wyjątkowe chwile w życiu oraz wywrzecie wspaniałe wrażenie na wszystkich zaproszonych Gościach.

KONIE

Nasza Duma

Dumą Mortęg jest stajnia oferująca wszelkie możliwe formy rekreacji konnej. Dzięki krytej ujeżdżalni można tu stawiać pierwsze kroki lub szlifować jeździeckie umiejętności przez cały rok i bez względu na pogodę. Okoliczne tereny cechuje duża ilość lasów i otwartych przestrzeni, umożliwiających organizowanie konnych przejażdżek wierzchem lub powozem.

Posiadamy 9 koni rekreacyjnych, w tym dwa mniejsze dla młodszych gości. Zajęcia są prowadzone pod okiem profesjonalnych instruktorów z dużym doświadczeniem. Przy stajniach działa mini zoo, którego mieszkańcy sprawią radość nie tylko najmłodszym gościom Mortęg. Zapraszamy wszystkich, pragnących oderwać się od obowiązków dnia codziennego, pracy, szkoły, czy miejskiego zgiełku.

Nasza propozycja spędzenia czasu w towarzystwie koni skierowana jest do młodych i starszych, rodzin z dziećmi, grup przyjaciół – dla każdego, kto lubi dobrą zabawę i chce nabrać pozytywnej energii, a przede wszystkim nauczyć się jazdy konnej.

OFERUJEMY:

jazdę konną dla początkujących

jazdę konną w terenie dla zaawansowanych

naukę jazdy konnej od podstaw pod okiem instruktora

treningi sportowe w skokach przez przeszkody

przejażdżki kucykiem dla najmłodszych

przejażdżki bryczką, po pięknej okolicy lub do konkretnie wybranego miejsca

zajęcia hipoterapii prowadzone przez instruktorów z profesjonalnym przygotowaniem i odpowiednim podejściem do dzieci

pensjonat dla koni

kuligi i jazdę konną po śniegu

imprezy integracyjne dla firm i szkół

ogniska i grille

profesjonalnie prowadzony trening sportowy

obsługujemy pikniki rodzinne i festyny dla dzieci w regionie

udostępniamy konie z instruktorami na oprowadzanie oraz naukę jazdy podczas festynów i świąt

wakacje w siodle

ferie zimowe z końmi

Czas wolny w Pałacu Mortęgi

Nasz kompleks mieści się na 14 hektarach starannie zagospodarowanego terenu. Znajdziemy tu zarybiony staw, idealny dla amatorów wędkarstwa, miejsca na ognisko i grill, salę gimnastyczną, salę gier oraz Domek Magdalenki – miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić wesoło czas pod opieką profesjonalnych animatorek. Goście spragnieni relaksu odnajdą go w pałacowym Santal SPA, oferującym zabiegi na ciało i twarz oraz masaże. Na kompleks SPA składają się trzy gabinety zabiegowe, pokój relaksu, sauny, łaźnia parowa oraz luksusowy basen.

Amatorzy jazdy konnej znajdą tu dobrze przygotowane konie, padoki i krytą ujeżdżalnię, gdzie można zarówno stawiać pierwsze jeździeckie kroki, jaki szlifować zdobyte już umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Tereny otaczające Pałac Mortęgi to głównie lasy i otwarte przestrzenie, które umożliwiają organizowanie konnych przejażdżek – wierzchem lub bryczką. Dzieci będą zachwycone mini zoo, gdzie mieszkają egzotyczne zwierzęta. Dla wielu z nich będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć je na żywo.

Basen

Sauny

TV

Sala gimnastyczna

Piłka nożna

Siatkówka

Koszykówka

Trampolina

Fitness

Piłkarzyki

Tenis stołowy

Animacje dla dzieci

Plac zabaw

Jazda konna

Bryczki

Mini zoo

Łowienie ryb

Grill

ATRAKCJE W OKOLICY

Spływy kajakowe rzeką Drwęcą

Park linowy w Lubawie

Jeziora w odległości do 14 km – jezioro Hartowieckie, jezioro Kiełpińskie

Rejs statkiem dookoła wyspy Wielkiej Żuławy z Iławy

Centrum turystyczno-rekreacyjne w Iławie (basen)

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Zamek krzyżacki w Ostródzie

Rejsy statkami żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

Ruiny Zamku w Szymbarku

Kino POKÓJ w Lubawie

Kinoteatr PASJA w Iławie

Wyciąg narciarski „Kurza Góra”

Zapraszamy! https://palacmortegi.pl/

image005
image005

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.