Adam Mickiewicz na łożu śmierci
Adam Mickiewicz - jeden z najznakomitszych polskich poetów
magda
03/08/2010

Jak żył i umarł Adam Mickiewicz

Losy Adama Mickiewicza – poety, ciągle walczącego słowem i czynem ukazuje wystawa: Na paryskim bruku prezentowana w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

Jesienią 1831 roku, po upadku powstania listopadowego, gdy represje zaborców przyczyniły się do zagrożenia tożsamości narodowej, rozpoczął się nowy okres w dziejach porozbiorowych Polski. Na życie poza ojczyzną zdecydowało się wówczas około 30 tysięcy osób, wśród których byli nie tylko żołnierze, ale także przedstawiciele polskich elit. Nadzieja na zwycięski powrót do kraju stale towarzyszyła ich emigracyjnej egzystencji. Każda walka o wolność była walką o Polskę, stąd rodziło się poczucie konieczności emigracji i potrzeba utrzymania jej polityczno-wojskowego charakteru.

O Polskę walczyli jednak nie tylko żołnierze. Walczyli również poeci, a wśród nich najsłynniejszy – Adam Mickiewicz. Poetę, ciągle walczącego słowem i czynem ukazuje wystawa: Na paryskim bruku prezentowana w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. Śmiełów wydaje się być idealnym miejscem dla takiej prezentacji, gdyż po pierwsze: Mickiewicz mieszkał w tym miejscu w 1831 roku i od tego momentu pamięć o nim jest tu pielęgnowana. Muzeum kontynuuje tę linię pamięci gromadząc i eksponując cenne mickiewiczowskie pamiątki, przede wszystkim te związane z pobytem poety w Wielkopolsce, jego twórczością i kultem.

Po drugie: w związku z tym, że los Mickiewicza-emigranta ten zbiór jedynie sygnalizuje, pojawiła się potrzeba  szczegółowego ukazania tego „co było dalej”, po wyjeździe poety z Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

I po trzecie: pobyt w Wielkopolsce stał się momentem przełomowym w życiu poety. To właśnie stąd uczynił on ten wielki krok w nieznane, udając się z falą uchodźców na tułaczkę. Także tutaj zakończył się etap życia poety salonowego, twórcy, który miał przeistoczyć się niebawem w  narodowego wieszcza.
Wystawa powstała ze zbiorów własnych Muzeum w Śmiełowie, a także dzięki pomocy Muzeum Literatury w Warszawie oraz uprzejmości kilku działów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Eksponując wiele rzadkich i oryginalnych obiektów oraz aranżując plastycznie przestrzeń, ukazuje emigracyjny los Mickiewicza, nie tylko „na paryskim bruku”, ale także w innych miastach Europy. Są tu pokazane najważniejsze wątki biograficzne tego okresu, począwszy od przyjazdu poety do Paryża w 1832 roku, aż do chwili śmierci, która nastąpiła nieoczekiwanie w 1855 roku w Stambule.

źródło: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Adam Mickiewicz na łożu śmierci
Adam Mickiewicz na łożu śmierci

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.