marta-melka-roszczyk-ikona
Anna Chodacka
11/03/2018

Marta Melka-Roszczyk: Na zmiany nie jest za późno!

Marta Melka-Roszczyk – doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta oraz biegły sądowy. W 2017 roku założyła Fundację PRELUDIUM, zajmującą się m.in. świadczeniem pomocy psychologicznej w okresie okołoporodowym. Z naszą bohaterką rozmawiamy o misji fundacji, jej założeniach, zrealizowanych celach i o tym jak ważne jest pomaganie!

Dlaczego zdecydowała się pani na założenie Fundacji PRELUDIUM? Co było pani motorem napędowym?

Marta Melka-Roszczyk, założycielka Fundacji PRELUDIUM: Od wielu lat problematyka okresu okołoporodowego jest dla mnie wyjątkowo interesującym zagadnieniem. Zajęłam się nim bardzo szczegółowo, pisząc rozprawę doktorską na temat profilu psychologicznego kobiet z ciążą zagrożoną. Natknęłam się wówczas na liczne problemy i deficyty, z którymi mierzą się ciężarne w naszym kraju. Brak wsparcia psychologicznego oraz nierozwiązane kwestie emocjonalne, to tylko niektóre z nich. Efektem rozprawy doktorskiej był Program Pomocy Psychologicznej dla kobiet z oddziałów patologii ciąży.

Z chwilą uzyskania stopnia doktora chciałam skupić się na pomocy kobietom ciężarnym. Niestety praca na uczelni wyższej oraz prywatna praktyka nie dawały wystarczających możliwości na realizację wyznaczonych celów. Ponadto pracując jako biegły sądowy dostrzegłam bardzo wiele kobiet borykających się z problemami samotnego macierzyństwa oraz doświadczania przemocy w związku. To wszystko stanowiło dla mnie siłę napędową do podjęcia dalszych działań zarówno praktycznych jak również naukowych. Mając dokładny ogląd na naukową stronę problemów kobiet, zauważyłam liczne braki dotyczące materiałów o zaburzeniach i trudnościach kobiet w okresie okołoporodowym. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości zrezygnowałam z pracy na uczelni i zdecydowałam się na założenie Fundacji PRELUDIUM.

Jakie są główne założenia fundacji?

Fundacja PRELUDIUM zajmuje się głównie problematyką związaną z okresem okołoporodowym. Natomiast równie ważnym problemem, który także wchodzi w zakres mojej działalności jest niepłodność. Obszar ten w dalszym ciągu jest zbyt często bagatelizowany i sprowadzany do sfery wyłącznie fizjologicznej. W wielu przypadkach przyczyny tkwią w psychice lub nieprawidłowościach w relacji. Wiele par nie ma dostępu do tego typu pomocy z powodów finansowych oraz nie ma takiej świadomości, aby skorzystać z konsultacji psychologicznych.

Innym ważnym obszarem działania fundacji jest pomoc osobom doświadczającym przemocy w związkach. Najczęściej niestety są to matki z małymi dziećmi. Dla takich kobiet również jest przewidziana pomoc fundacji. Często ofiary przemocy boją się powiedzieć o swojej dramatycznej sytuacji. Trafiając do PRELUDIUM mogą otrzymać nie tylko pomoc psychologiczną, ale również poradę prawną.

Kolejnym celem prowadzonej przeze mnie organizacji jest prowadzenie działań na jak największą skalę oraz popularyzacja wiedzy nie tylko wśród pacjentek, ale również wśród personelu pracującego z kobietami. Stąd organizacja konferencji i warsztatów dla kadry szpitali, uczelni medycznych, psychologów, prawników.

Prowadzenie badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy na temat wyżej wymienionych obszarów, z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości w naszym społeczeństwie. Tematy okołoporodowe i rodzicielskie często są pomijane lub traktowane, jako coś znacznie mniej ważnego od fizjologii. Jednakże to właśnie tworzenie zdrowych więzi rodzinnych oraz budowanie dojrzałych i trwałych relacji stanowią fundamenty satysfakcjonującej egzystencji każdego człowieka.

Oczywiście nadrzędnym celem fundacji jest świadczenie pomocy wszystkim potrzebującym kobietom, również na obszarach wiejskich, które takimi działaniami nie są zazwyczaj obejmowane.

W jaki sposób „w praktyce” realizowane są cele fundacji PRELUDIUM? Co udało się osiągnąć do tej pory?

Fundacja PRELUDIUM świadczy pomoc kobietom i ich rodzinom w ramach bezpłatnych konsultacji i grup terapeutycznych. Prowadzimy konsultacje dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, dostępne są warsztaty kompetencji rodzicielskich, przeznaczone dla osób, które potrzebują wsparcia w tym zakresie. Ponadto wraz z innymi specjalistami prowadzimy badania naukowe dotyczące psychologicznych potrzeb w ciąży wielopłodowej, organizujemy konferencje i warsztaty dotyczące konieczności świadczenia psychologicznej pomocy w okresie okołoporodowym z położnymi. We współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działamy na rzecz popularyzacji i zwiększania świadomości problematyki psychologicznej w okresie okołoporodowym. Organizujemy pikniki rodzinne, piszemy artykuły i broszury.

Niestety, aby rozszerzać swoją działalność fundacja potrzebuje środków, których łatwo się nie pozyskuje. Dlatego zachęcamy wszystkie organizacje zainteresowane tematyką okołoporodową oraz prywatne firmy do wspierania naszych działań oraz współtworzenia nowych projektów.

Pracuje pani również, jako biegły sądowy. Jaki ma to wpływ dla działalności pani fundacji?

Praca w charakterze biegłego sądowego bardzo poszerza moje horyzonty zawodowe. Specjalizuję się w obszarach psychologii dorosłych, psychologii par i małżeństw, psychologii kobiet w okresie okołoporodowym oraz psychoterapii. To właśnie w sądzie spotkałam wiele kobiet oraz całych rodzin dotkniętych problemami przemocy i nieprzepracowanych problemów psychicznych. Kontakt z ofiarami przemocy oraz umożliwienie im skorzystania z odpowiedniej pomocy sprawia, że fundacja coraz lepiej odpowiada na potrzeby swoich beneficjentów. Pozwala to nie tylko na bezpośrednią interwencję, ale również na działania w dalszej perspektywie. Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla przyszłych rodziców już w szkołach rodzenia pozwala uwrażliwić matki i ojców na znaczenie ich relacji rodzicielskiej dla rozwoju i zachowania pociech. Mówienie otwarcie o problemie przemocy czy o trudnościach w okresie okołoporodowym pozwala na bardziej swobodne myślenie o tych tematach. Dzięki temu wiele osób nie wstydzi się mówić o swojej ciężkiej sytuacji i kieruje się po odpowiednią pomoc.

Ponadto działalność fundacji ma na celu propagowanie świadczenia pomocy profesjonalnej. Wszyscy specjaliści działający w Fundacji, to osoby bardzo dobrze wykwalifikowane. Ma to również na celu pokazywanie społeczeństwu, że jedynie poważne zajęcie się swoją sytuacją ma sens i jest bardzo skuteczne. Często bowiem sprawy, którymi się zajmujemy mają swój finał właśnie w sądzie, a tam wsparcie wiarygodnego specjalisty jest naprawdę konieczne. Dlatego też osoby, które zgłaszają się do PRELUDIUM mają pewność, że zostaną potraktowane w profesjonalny, poważny i indywidualny sposób.

Co najbardziej ceni pani w swojej pracy i dlaczego?

W swojej pracy najbardziej cenię realną pomoc osobom w trudnej sytuacji. Osobiście uważam, że zawód psychologa jest bardzo dynamiczną, stale rozwijającą się profesją. To właśnie osoby, którym udzielam pomocy poszerzają moje kompetencje, światopogląd oraz uczą pokory. Tu nie ma szablonowych sytuacji. Każda osoba jest inna i jej przypadek wymaga odpowiedniej elastyczności, czasem nawet konsultacji z innym specjalistą. Dlatego uważam, że niezwykle istotna jest nie tylko praktyczna strona tego zawodu, ale również naukowa. To właśnie poprzez prowadzone badania, publikacje, konferencje zostawiam trwały ślad swojej działalności oraz pokazuję jak ważny dla mnie jest kontakt z pacjentami. Jedynie poprzez połączenie działalności praktycznej i naukowej mogę wnieść dużo do dziedziny, w której jest jeszcze tyle do zrobienia. Aby jak najlepiej wykonywać swój zawód poddaję swoją pracę regularnej superwizji oraz nieustannie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Praktyka psychologiczna pokazuje jak realnie zmienia się życie osób, które pragną wyjść z ciężkich, kryzysowych sytuacji. Niezwykle wzruszająca jest obserwacja tego ważnego procesu. Zgłaszające się do fundacji osoby często myślą, że sytuacja jest bardzo dramatyczna i już nie do odratowania. Jednakże nasza pomoc psychologiczna, prawnicza i czasem psychiatryczna, pokazuje, że nigdy nie ma momentu, w którym na zmianę swojego życia jest za późno!

Rozmawiała: Agnieszka Słodyczka (Jarząbek)


marta-melka-roszczyk-ikona
marta-melka-roszczyk-ikona

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.