kobietaikonynowe123
Ela Prochowicz
20/10/2013

Zaradne się rozwodzą

Kobiety lepiej wykształcone rozwodzą się częściej niż kobiety gorzej wykształcone tylko w społeczeństwach, w których rozwody są mało rozpowszechnione, a związane z nimi koszty wysokie – ustalili badacze warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu FAMWELL

Naukowcy od lat starają się zrozumieć, dlaczego niektóre pary decydują się na rozwód, podczas gdy inne nie sięgają po to rozwiązanie. Uważa się, że poziom wykształcenia kobiety może być jedną z cech, wpływających na prawdopodobieństwo rozwodu. Jednak w dotychczasowych badaniach rola wykształcenia kobiet okazywała się niejednoznaczna.

Okazuje się, że zgodnie z hipotezą Williama J. Goodego, amerykańskiego socjologa, relacja pomiędzy wykształceniem a ryzykiem rozwodu zależy od tego, jak powszechne i jak łatwo dostępne są w danym społeczeństwie rozwody.

Kiedy rozwody są mało rozpowszechnione, a związane z nimi koszty legislacyjne, materialne i społeczne są wysokie, kobiety lepiej wykształcone są w stanie lepiej poradzić sobie z tymi trudnościami i rozwodzą się częściej niż kobiety gorzej wykształcone.

Różnica ta maleje, gdy rozwody stają się coraz bardziej powszechne i mniej kosztowne. Wówczas również kobiety gorzej wykształcone i dysponujące mniejszymi zasobami mogą pozwolić sobie na rozwód.

Coraz łatwiejszy dostęp do rozwodów wzmacnia rosnąca niezależność ekonomiczna kobiet. Wraz z emancypacją kobiety z różnych warstw społecznych mogą łatwiej pozwolić sobie na rozwód i życie w pojedynkę.

Zgodnie z teoriami przedstawianymi przez niektórych badaczy decyzja o rozwodzie przychodzi łatwiej kobietom wysoko wykształconym. Wyższe wykształcenie wiąże się z dobrymi perspektywami na rynku pracy, dlatego kobiety te mogą pozwolić sobie na poniesienie kosztów rozwodu i na życie w pojedynkę.

Dzięki wyższemu wykształceniu łatwiej radzą sobie ze skomplikowaną procedurą sądową rozwodu. W końcu badania pokazują, że kobiety te w mniejszym stopniu ulegają presji norm społecznych, aby ratować małżeństwo „za wszelką cenę”.

PAP – Nauka w Polsce

kobietaikonynowe123
kobietaikonynowe123

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.