2ikona_spoleczenstwo1
Ela Prochowicz
01/01/2014

Atrakcyjne fuchy?

Zatrudnienie tymczasowe staje się coraz popularniejsze i przynosi młodym pracownikom coraz więcej korzyści. Po pierwsze – podnosi kwalifikacje, po drugie daje niezbędne doświadczenie, po trzecie – ułatwia znalezienie stałej pracy

Agencja zatrudnienia tymczasowego Start People zbadała, co pracownicy tymczasowi myślą o takiej formie zatrudnienia. Okazało się, ze ponad 50 proc. respondentów uznało pracę tymczasową za przepustkę do stałego zatrudnienia, z kolei aż 61 proc. z nich wykorzystuje w swojej pracy posiadane kwalifikacje. Porównywalny Prawie tyle samo pytanych nie odczuwa żadnych negatywnych przejawów złego traktowania ze względu na fakt tymczasowego zatrudnienia. Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2012 roku na ponad tysiącu pracowników z 36 firm z całej Polski.

Jeszcze kilka lat temu, oferty pracy tymczasowej dotyczyły głównie stanowisk produkcyjnych, jednak w ostatnim czasie pojawiło się większe zapotrzebowanie na pracowników biurowych oraz średniego i wyższego szczebla zarządzania. Co za tym idzie, praca tymczasowa stała się bardziej atrakcyjna dla szukających zatrudnienia. Takiego zatrudnienia szukają głównie młodzi ludzie. Aż 36 proc. wszystkich pracowników tymczasowych stanowią osoby w wieku 18 – 25 lat, z wykształceniem średnim (45,6 proc.). Aż 28,5 proc. z nich ma staż pracy dłuższy niż rok.

Badanie Start People pokazało, że pracownicy tymczasowi są zadowoleni z warunków pracy. Aż 67 proc. z nich uważa, że tempo pracy pozwala im dobrze wykonywać swoje obowiązki. 73,9 proc. ankietowanych jest zdania, że ilość przydzielonych im zadań jest rozsądnie określona. Pracownicy tymczasowi wysoko oceniają także bezpieczeństwo swojej pracy (81,2 proc. pozytywnych odpowiedzi) oraz relacje ze współpracownikami i przełożonymi. Ponad 75 proc. ankietowanych czuje się szanowana przez przełożonych i blisko 55 proc. uważa, że przełożony potrafi zauważyć i docenić wysiłek i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Blisko 77 proc. ankietowanych uważa swoich współpracowników za pomocnych, a 66 proc. jest zdania, że pracownicy innych działów podchodzą do ich próśb z szacunkiem i profesjonalizmem. Pracownicy tymczasowi podkreślają także, że środowisko pracy zapewnia im poczucie pewności siebie – twierdzi tak 61,2 proc. respondentów.

2ikona_spoleczenstwo1
2ikona_spoleczenstwo1

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.