03-2007
Socjal media pomagają w szukaniu pracowników
Ela Prochowicz
28/07/2011

Jak wykorzystać socjal media

Media społecznościowe mogą pomagać w poszukiwaniu pracy – wynika z międzynarodowego badania pracowników Instytutu Badawczego Randstad. Społeczności umożliwiają prezentowanie siebie jako pracownika oraz są pomocne w zbieraniu i weryfikacji informacji o potencjalnym pracodawcy

Jednocześnie znacząca grupa pracowników odczuwa korzyści biznesowe dzięki wykorzystaniu portali w pracy, przy czym zaskakująco mało firm kontroluje sposób zawodowego wykorzystania społeczności przez swoich pracowników.

Najnowszy sondaż Instytutu Badawczego Randstad dedykowany mediom społecznościowym objął swoim zasięgiem ponad 13.000 pracowników z 29 krajów na pięciu kontynentach. Celem badania było sprawdzenie jak pracownicy wykorzystują społeczności internetowe w życiu zawodowym.

Rezultaty pokazują, że aż 2 na 3 uczestników badania w naszym kraju posiada profil osobisty w przynajmniej jednej społeczności. Wynik ten jest podobny do średniej dla wszystkich biorących udział w badaniu krajów. Jak zaznacza Agnieszka Bulik, Członek Zarządu Randstad: Duże wykorzystanie tego typu portali ma miejsce przede wszystkim w krajach o dużym udziale młodych pracowników, takich jak Chiny (90 proc.) i Indie (90 proc.). Najwyższy odsetek pracowników posiadających profil społecznościowy został odnotowany w Chile – 92 proc., z kolei Japonia odznacza się najniższym wynikiem (43 poc.).

Ponad połowa polskich respondentów (54 proc.) uważa, że obecność w mediach społecznościowych może pomóc w znalezieniu pracy. Co drugi badany używa społeczności jako źródła wiedzy o potencjalnym pracodawcy (55 proc.) podczas przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje te pozwalają też respondentom na nabranie wyobrażenia o kulturze organizacyjnej firmy (54 proc.). Co istotne – podkreśla Agnieszka Bulik – blisko połowa respondentów ufa informacjom znajdowanym w społecznościach, a dla aż 61 proc. badanych negatywne komentarze dotyczące potencjalnych pracodawców są wystarczającym powodem, aby nie starać się stanowisko w takiej firmie.

Zdecydowana większość polskich respondentów badania (67 proc.) jest świadoma faktu, że pracodawca może obserwować prywatny profil pracownika w mediach społecznościowych. Jednocześnie co trzeci pytany (37 proc.) przyznał, że używa swojego profilu świadomie w celu prezentowania siebie jako pracownika. Zdecydowana większość badanych (89 proc.) deklaruje jednak, że korzysta z mediów społecznościowych jedynie w celach prywatnych – do śledzenia wiadomości dotyczących ich rodzin, bliskich i znajomych. Agnieszka Bulik zaznacza, że: Odpowiedzi polskich badanych nie odbiegają w tej kwestii od średniej dla pozostałych krajów biorących udział w projekcie. Wyjątkiem są Indie, gdzie aż 78 proc. respondentów zadeklarowało, że używa mediów społecznościowych, aby zaprezentować się profesjonalnie.

Co drugi polski badany przyznał, że jego pracodawca umożliwia mu w czasie pracy dostęp do portali społecznościowych (52 proc.), przy czym zdaniem zdecydowanej większości (66 proc.) aktywność w portalach nie koliduje z ich obowiązkami zawodowymi. Znacząca grupa (40 proc.) deklarowała z kolei, że czerpie wymierne korzyści z obecności w mediach społecznościowych w swojej pracy zawodowej. – Wyniki badania pokazują jednak, że stosunkowo niewielu pracodawców wykorzystuje i świadomie kontroluje potencjał mediów społecznościowych – zaledwie 1/3 firm wprowadziła wytyczne dotyczące prezentacji pracowników w internetowych społecznościach w kontekście wizerunku pracodawcy – podkreśla Agnieszka Bulik. – W zakresie regulacji tej kwestii znowu przodują Indie (70 proc.) oraz Chiny (52 proc.). Z kolei w Czechach takie wytyczne są udostępniane jedynie sporadycznie – dodaje.

03-2007
03-2007

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.