praca11
Ela Prochowicz
26/03/2011

Manager liniowy. Co to takiego?

W wielu firmach coraz mocniej zauważa się rolę managerów liniowych i inwestuje w ich odpowiednie przeszkolenie. To właśnie kadra liniowa, pośrednicząc między kierownictwem a pracownikami szeregowymi, w dużej mierze wpływa na osiągane rezultaty i atmosferę panującą w przedsiębiorstwie

Sukces firmy opiera się głównie na umiejętnościach osób zajmujących poszczególne stanowiska w firmie oraz przepływie informacji między nimi. Właściwe formułowanie poleceń kadry kierowniczej, odpowiednie motywowanie pracowników oraz dbałość o interesy zespołu to podstawowe czynniki ułatwiające prace na wspólny sukces. Rolę liderów do tej pory przypisywało się przede wszystkim prezesowi i managerom najwyższego stopnia, nie doceniając znaczenia managerów liniowych. Powoli dostrzega się, że skuteczna kadra liniowa może być niezwykle silnym atutem firmy.

Od działań managerów liniowych zależy, czy decyzje podjęte przez zarząd i kierowników najwyższych szczebli zostaną wdrożone we właściwy sposób. Obejmując funkcje brygadzistów, mistrzów w zakładach produkcyjnych lub kierowników działu, managerowie liniowi bezpośrednio kierują zespołami ludzi. Dzięki temu, że określają zadania i rozliczają z ich realizacji, mają silny wpływ na organizację, jakość pracy, a także na poziom motywacji pracowników szeregowych. Specyficzna pozycja w strukturze firmy sprawia, że ich sposób kierowania podwładnymi powinien różnić się od wyraźnego przywództwa charakterystycznego dla kierowników najwyższego stopnia. Managerowie liniowi, oprócz zdolności koncepcyjnych i technicznych, muszą posiadać rozwinięte umiejętności nawiązywania kontaktów z podlegającymi im pracownikami, motywowania ich i dbania o właściwą atmosferę pracy. Jeśli ich kompetencje w tym zakresie są niewystarczające, mogą je poszerzyć dzięki szkoleniom specjalnie dostosowanym do ich głównych potrzeb.

- Szkolenia dla kadry liniowej, szczególnie te koncentrujące się na rozwijaniu miękkich kompetencji interpersonalnych, stają się coraz popularniejsze. W ramach szkoleń managerowie liniowi uczą się technik kierowania i motywowania zespołem. Dowiadują się, jak rozmawiać z pracownikami, wydawać polecenia, rozwiązywać konflikty i dbać o swój wizerunek lidera – wyjaśnia Sylwia Sędrowicz z firmy Job Trainings – W efekcie zdecydowanie wzrasta efektywność ich pracy oraz kierowanych przez nich zespołów.

Szkolenia są niezbędne, gdy pomimo wysokich kwalifikacji i bogatego doświadczenia manager nie sprawdza się na swoim stanowisku. Przyczyną braku skuteczności bywa charakterystyczna dla kadry liniowej ścieżka kariery. Managerowie bardzo często awansują na to stanowisko z poziomu pracownika szeregowego. Dzięki temu znają doskonale specyfikę pracy osób, którymi zarządzają – są świadomi, jakich problemów należy się spodziewać i które kwestie w danym dziale wymagają poprawy. – Pomimo korzyści płynących z takiej sytuacji, niesie ona ze sobą również wysokie ryzyko. Po awansie manager często nie potrafi odnaleźć się w nowej roli, nie radzi sobie z zadaniem kierowania pracą zespołu i nie wie jak budować swój autorytet. Dochodzimy tu do zjawiska „wczoraj kolega dzisiaj szef”, które pojawia się w wielu firmach – tłumaczy Sylwia Sędrowicz, ekspert z firmy Job Trainings (Grupa Job) – Dzięki uczestnictwu w szkoleniu może rozwinąć swoje zdolności przywódcze. Szczególnie dobre efekty daje indywidualna praca z coachem. Podczas sesji z osobistym trenerem, manager poznaje swoje mocne strony, rozwija swoje zasoby i uczy się nowych umiejętności kierowania podwładnymi- dodaje ekspert z Job Trainings. Manager, który w ten sposób uzupełni swoje luki kompetencyjne z zakresu współpracowania z innymi ludźmi, rozumienia, motywowania i dostrzegania potrzeb podwładnych, może w krótkim czasie stać się odpowiednim przywódcą.

Z badań przeprowadzanych przez firmy szkoleniowe wynika, że managerowie liniowi to personel o najniższym poziomie zaspokojenia potrzeb szkoleniowych. Średnio co drugi kierownik sygnalizuje zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia. Kursy, oprócz rozwinięcia kluczowych umiejętności, mogą więc wpłynąć korzystnie również na poziom satysfakcji z miejsca pracy i pozwolą zatrzymać najlepszych managerów na długo w firmie.

praca11
praca11

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.