2ikona_praca3
Julia Krasny
29/10/2013

Niezbędnik młodego biznesmena

Na prowadzenie własnego biznesu decyduje się coraz więcej osób. Według danych GUS w 2012 roku działalność gospodarczą zarejestrowało ponad 287 tys. osób. Na koniec ub.r. w rejestrze REGON wpisanych było 2 917,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o 1,6 proc. więcej niż na koniec 2011 r.

Najważniejszy jest pomysł na biznes. I nie chodzi tutaj o wielkie projekty, ale trafną ocenę własnych umiejętności i możliwości. Jeśli ktoś już wie, co będzie robić w ramach wykonywanej działalności gospodarczej przed jej zarejestrowaniem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce korzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która będzie go wspierać w załatwieniu formalności urzędowych i rozliczeniach, czy też samodzielnie podejmie się tego zadania oraz jaką formę opodatkowania wybierze (uproszczoną czy pełną). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej wystarczą usługi księgowe, których miesięczny koszt oscyluje w granicach 100-250 zł.

– Pomoc księgowej z pewnością ułatwi nam prowadzenie rozliczeń. Warto jednak wiedzieć, że koszty te można obniżyć, decydując się na samodzielne prowadzenie księgowości. Bardzo przydatne są programy online. Z ich pomocą wystawimy faktury, zewidencjonujemy koszty oraz przygotujemy deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS. Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy ani umiejętności, jeśli prowadzimy uproszczoną księgowość i sprzedajemy np. usługi dla biznesu – wyjaśnia Wojtek Walczak, prowadzący firmę Melting Pot. Decyzję o tym, czy będziemy korzystać z zewnętrznych usług księgowych czy nie, warto podjąć przed zarejestrowaniem działalności, bowiem już na jej etapie trzeba zdecydować się na wybór formy opodatkowania, a ekspert z biura rachunkowego może doradzić, na jaką formę się zdecydować.

Zarejestrowanie firmy jest bardzo proste. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej polega na jej wpisaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez złożenie wniosku CEIDG–1. Można to zrobić wypełniając formularz online na stronie www.firma.gov.pl, wysłać wniosek pocztą lub złożyć go osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy. Należy jednak pamiętać, że przesłany wniosek elektroniczny musi zostać osobiście podpisany, dlatego korzystając z tego rozwiązania nie unikniemy wizyty w Urzędzie. Wyjątek stanowią jedynie osoby dysponujące tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, takim na przykład jak SZAFIR, oferowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Do uzupełnienia wniosku potrzebne są dane osobowe i kontaktowe, w tym numer NIP i REGON (jeśli je już mamy), a także nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, określa się w nim formę działalności, podając odpowiedni kod PKD, (Polskiej Kwalifikacji Działalności) oraz informację na temat wybranej formy opodatkowania oraz okresów rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Rejestracja działalności w CEIDG jest bezpłatna. Również aktualizowanie danych zawartych w ewidencji nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, dlatego – choć oczywiście trzeba dokładnie przemyśleć podawane we wniosku dane – warto mieć świadomość, że zawsze można je zmienić. Baza firm zarejestrowanych w CEIDG jest jawna i każdy może sprawdzić w niej informacje na temat naszej działalności, dlatego ważne jest, by zawarte tam dane zawsze były aktualne. W momencie, w którym przyszły „mikroprzedsiębiorca” nie posiada jeszcze numeru NIP lub REGON, dokument CEIDG–1 staje się wnioskiem o jego uzyskanie, czyli prośbą o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub jednocześnie jest też podstawą zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego.

W większości przypadków zarejestrowanie działalności gospodarczej oznacza, że stajemy się płatnikiem VAT. – Z punktu widzenia przedsiębiorcy bycie płatnikiem VAT jest z reguły korzystne finansowo, ale może być przysłowiową kulą u nogi w przypadku zatorów płatniczych. Tym bardziej warto docenić ostatnie inicjatywy państwa, których celem jest ochrona małych firm przed konsekwencjami nieterminowych płatności, w tym wprowadzenie możliwości stosowania przy rozliczaniu podatków przez tzw. małych płatników metody kasowej – mówi Marcin Kołakowski z Meritum Banku.  Aby zarejestrować się jako płatnik VAT należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R oraz uiścić 170 zł opłaty skarbowej, którą wpłaca się na konto gminy lub miasta, na terenie którego mieści się siedziba urzędu skarbowego.

Informację o rozpoczęciu działalności trzeba także przekazać do ZUS-u. Należy złożyć tu formularz ZUS ZUA – jeśli działalność jest jedynym źródłem trzymania – lub ZUS ZZA – w momencie, gdy tych źródeł jest więcej. Przy prowadzeniu działalności z pewnością przyda nam się pieczątka firmowa, choć warto wiedzieć, że nie jest ona obowiązkowa i np. wystawiona przez nas faktura z odręcznym podpisem jest tak samo ważna jak ta posiadająca pieczątkę. Osoby prowadzące własne firmy przyznają, że pieczątka przydaje się na poczcie, kiedy odbieramy listy polecone, pozwala też zaoszczędzić czas przy wypisywaniu wszystkich danych firmy na różnych formularzach czy wnioskach. Koszt wyrobienia pieczątki to od 25 do 100 zł.

Do rozliczania prowadzonej działalności bardzo przydatne będzie konto firmowe. Przy jego wyborze warto zwrócić uwagę na koszty jego prowadzenia. Obecnie można znaleźć na rynku rachunki, które prowadzone są za darmo i umożliwiają bezpłatne wykonywanie przelewów do ZUS-u i urzędu skarbowego. Konto firmowe pozwala osobie prowadzącej działalność gospodarczą oddzielić wydatki firmy od wydatków prywatnych. To może okazać się szczególnie pomocne na przykład przy okazji kontroli Urzędu Skarbowego, który otrzymując wyciąg bankowy firmy nie musi przecież wiedzieć na co prywatnie wydaje pieniądze osoba prowadząca działalność. Założenie konta firmowego zajmuje zwykle kilka minut i często nie wymaga nawet fizycznego stawiennictwa w oddziale banku. Można to zrobić przez Internet.

2ikona_praca3
2ikona_praca3

Komentarze Dodaj komentarz (1)

  1. Bartek 29/10/2013 20:35

    CytujSkomentuj

    Od 2 lat korzystam z systemu do fakturowania online Bizin i zupełnie nie żałuję Oszczędności są zauważalne ale przede wszystkim wygoda w użytkowaniu. Gdzie się nie ruszę moja księgowość jest ze mną – oczywiście pod warunkiem że mam dostęp do Internetu. Polecam. http://www.bizin.pl/

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.