123nowepraca7
Redakcja
31/01/2012

Oswoić oszczędzanie

Oprah Winfrey zwykła mawiać: „Możesz mieć wszystko! Po prostu nie możesz mieć wszystkiego w tym samym czasie”, czyli kilka słów o tym, w czym bankowe gwarancje mogą pomóc kobiecie?

Jesteś niezależna finansowo, prowadzisz aktywny tryb życia, a zawód, który wykonujesz na co dzień jest pasją pozwalającą ci na utrzymanie odpowiedniego dla ciebie i bliskich ci osób – standardu życia – dla przykładu średnie dochody netto bez premii wynoszą: 3 tys. zł. na rękę. Gdyby jutro twój przełożony oświadczył, że jest zmuszony obniżyć swoim pracownikom pensje netto o ok. 30 proc, to jak poradziłabyś sobie z tą sytuacją?

Bez względu na to, czy Twoja odpowiedź to:
a) tak, po prostu mniej przeznaczałabym na własne potrzeby/rozwój, czy
b) nie, ponieważ nie mam żadnej rezerwy w domowym budżecie
efektem będzie obniżony komfort codziennego życia. Kolejnym krokiem pracodawcy mogą być… zwolnienia i na tę okoliczność potrzebujesz zabezpieczenia w postaci 3-miesięcznego wynagrodzenia czyli w przypadku, gdy zarabiasz 3 tys. – 9 tys. zł. Statystyki pokazują, że im wyższe dana osoba zajmuje stanowisko w strukturze organizacji, tym trudniej o znalezienie na nowo odpowiedniego – równorzędnego – miejsca pracy. Czy aby na pewno jesteś na to przygotowana? A gdyby w twoim życiu wydarzyło się coś niespodziewanego, co zmusiłoby cię do całkowitej czasowej rezygnacji z pracy zarobkowej, to czy kwota będąca równowartością rocznego wynagrodzenia – 36 tys. zł. – mogłaby sprawić, że poczułabyś się bardziej komfortowo? Odpowiedź prawidłowa może być tylko jedna: tak!

Dlaczego myśląc o bezpieczeństwie finansowym warto skorzystać z usług, jakie proponują banki?

Po pierwsze: pieniądze zgromadzone na kontach bankowych: rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokatach terminowych są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Co to oznacza w praktyce? Gdyby bank ogłosił upadłość, zobowiązania przejmie na siebie fundusz, który zapewnia zwrot 100 proc. kwot do równowartości 100 tys. euro dla jednego klienta oraz oddzielnie dla każdego ze współposiadaczy konta bankowego. Niezależnie od waluty, wypłata następuje w ciągu 20 dni w pln.

Po drugie: gdy mówimy o środkach finansowych na „czarną godzinę” nie możemy ryzykować, że ktoś lub coś zobowiąże nas do przestrzegania procedur czy ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z zerwaniem programu oszczędnościowego takich jak np. opłaty likwidacyjne, które znacznie uszczupliłyby dostępną dla nas kwotę. Pewność, że możemy mieć do nich dostęp praktycznie w każdym czasie oraz gwarancja kapitału to na pewno atuty rozwiązań bankowych.

Po trzecie: zysk niezależny od wahań na Giełdzie Papierów Wartościowych czy sytuacji gospodarczej i politycznej kraju to kolejny czynnik przemawiający w tym przypadku za lokatą bankową. Proces dopisywania odsetek, zwany fachowo kapitalizacją, może przybierać różną systematyczność, a ich wysokość zależy od kwoty, którą jednorazowo wpłacamy do banku, okresu trwania lokaty i od tego, czy osiągnęliśmy już status lojalnego klienta. Przyjmijmy założenie, że regularne wpłaty dokonujemy na wstępie na tzw. otwarte konta oszczędnościowe, które nie dają nam żadnych ograniczeń co do czasu trwania i wysokości wpłat, mają naliczanie dzienne odsetek, a po zgromadzeniu danej kwoty docelowej – np. 45.tys. zł – ulokujemy je na standardowej lokacie 1. 3. 6. lub 12. miesięcznej, po którym to okresie zostaną nam dopisane kolejne gwarantowane zyski.

Po czwarte: warto przyjrzeć się bliżej temu, jak działa tzw. % składany typowy dla lokat dynamicznych, który pozwala bardziej efektywnie zarządzać zyskiem, który jest generowany w sposób zwany „efektem kuli śnieżnej”, która, potocznie rzecz ujmując, toczy się, zbierając ze sobą wszystko to, co napotka na swojej drodze. Taki sam mechanizm zauważamy, gdy zyski dopisywane są częściej niż na koniec okresu lokaty i wraz z kapitałem już zgromadzonym są ponownie pomnażane. Taka forma oszczędzania daje również możliwość wypłat części zgromadzonych środków z utratą odsetek tylko i wyłącznie za miesiąc, w którym zrywamy lokatę. Dla standardowych lokat od kwoty wypłacanej, za okres od początku jej trwania do momentu wypłaty, klient może stracić nawet 80 proc. odsetek.

Po piąte: Jest różnica pomiędzy gwarantowanymi, a realnymi zyskami z lokat. Pamiętajmy, że jeżeli instytucja finansowa oferuje nam rozwiązanie finansowe na krótki czas, to trudno mówić o możliwości tak umiejętnego zarządzania kapitałem klientów przez bank, aby zagwarantować zarówno zwrot kapitału, jak i wysokie zyski na poziomie 10-20 proc. rocznie. Ponadto, oferty bankowe zawierają propozycję oprocentowania nominalnego w skali roku, co skłania nas do tego, by przeliczyć realne oprocentowanie w skali np. 3 miesięcy, dzieląc przez 12 i kolejno mnożąc wynik przez liczbę miesięcy trwania lokaty. Od tak obliczonego zysku odejmujemy podatek Belki od zysków kapitałowych, czyli 19 proc.

Dlaczego warto postawić na lokatę? Wciąż żywe jest zainteresowanie lokatami z dzienną kapitalizacją odsetek, które mają obecnie swoje przysłowiowe „pięć minut” z racji faktu nowelizacji Ordynacji Podatkowej, która zmieni system obliczania podatku od zysków kapitałowych, co spowoduje, że przestaną być one dostępne w ofercie banków. Warto być może tę lukę wykorzystać. Bez względu na to, jak oceniamy zmiany zachodzące w naszym prawie, dobra wiadomość jest dla nas – kobiet – taka, że każdy moment jest właściwym, by rozpocząć odkładanie, nawet drobnych kwot, budując tym samym krok po kroku pełne poczucie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Tekst opracowała Iwona Stankowska – menedżer usług finansowych, organizator wydarzeń biznesowych, doradca finansowy klienta

i.stankowska@financeoffice.pl
tel. 698 694 989

123nowepraca7
123nowepraca7

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.