2ikona_praca3
Ela Prochowicz
19/09/2014

Outplacement: sposób na rozstanie

Czas zmian, reorganizacje, nowy właściciel, okresy rynkowych niepewności, wszystko to może stać się przyczyną decyzji o konieczności uruchomienia w firmie procesu zwolnień

Zmniejszanie zatrudnienia w wyraźny sposób wpływa na efektywność pracy niemalże wszystkich pracowników. Ich uwaga rozproszona jest bowiem poprzez oczekiwanie na decyzję co do swoich dalszych losów w firmie, bądź też skierowana na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Oznacza to że cele biznesowe i ich realizacja odchodzą na drugi plan.  W efekcie firma generuje niższy przychód, niż byłoby to możliwe w standardowych warunkach. W dłuższej perspektywie powoduje to zmniejszenie potencjalnych szans biznesowych, a tym samym ogromne straty dla organizacji.

– Decyzja o zwolnieniu może dotyczyć każdego pracownika, nawet uznanego za najlepszego w swojej dziedzinie, co z oczywistych powodów bywa niezrozumiałe zarówno dla tej osoby jak i pozostałych członków zespołu – komentuje Hanna Więcewicz, kierownik ds. zmian w karierze w agencji doradztwa personalnego ManpowerGroup. – Sytuacja rozstania z pracownikiem wzbudza duży niepokój wśród osób pozostających w organizacji. Należy też pamiętać, że w trakcie zmian organizacyjnych wszyscy obserwują ruchy pracodawcy
w zakresie tego jak traktuje pracownika przy rozstaniu. Takie informacje bardzo szybko rozprzestrzeniają się wewnątrz i poza organizacją. To jak potraktowane zostaną osoby odchodzące ma istotny wpływ na nastawienie, motywację i wyniki pracowników, którzy zostają. Zaoferowanie zwalnianym dobrego i skutecznego programu outplacementowego jest skutecznym sposobem na złagodzenie tego stanu rzeczy.

- Udział w outplacemencie to realna pomoc ze strony pracodawcy w tej trudnej sytuacji. Często przekłada się to też na zaangażowanie odchodzącej osoby w pracę, do ostatniego dnia jej wykonywania. Ma to pozytywny wpływ na pracę całego zespołu, atmosferę i dalsze funkcjonowanie organizacji. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji jako pracodawcy i przyczynia się do utrzymania pożądanego poziomu efektywność – wyjaśnia Hanna Więcewicz. Wykorzystanie przez pracodawcę programów outplacementowych, ma m.in. duże znaczenie dla płynności i stabilności biznesu, łagodzi negatywne emocje związane ze zwolnieniem, które są naturalne i pojawiają się u większości  osób w takiej sytuacji. Do osób pozostających w organizacji płynie komunikat, że mimo zwolnienia firma zaopiekowała się pracownikami i wspiera ich w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Outplacement może być przeprowadzany zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej i dotyczyć każdego szczebla stanowiska. W zależności od wybranego przez pracodawcę zakresu, outplacement może przybrać bardzo różne formy. Mogą to być zarówno warsztaty z obszaru poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy, czy też konsultacje prawne i psychologiczne. Najbardziej efektywne programy outplacementu trwają minimum 3 miesiące, a w ich zakres wchodzą warsztaty, program poszukiwania ofert pracy oraz, co najmniej, kilkugodzinne konsultacje z doradcą. Jednym z istotnych elementów programu outplacementowego stanowi przygotowanie przez konsultanta CV kandydata, które w możliwie jak najlepszy sposób zaprezentuje go na rynku pracy i stanie się przepustką do rozmów kwalifikacyjnych. Podkreśli ono sukcesy i silne strony danej osoby, które przyciągną uwagę rekrutujących i zapewnią większą responsywność na wysyłaną przez nią ofertę. Ustalenie wspólnie z prowadzącym konsultantem strategii poszukiwań pracy stanowi kolejną wartość programu outplacementowego. Najważniejszym elementem w tym zakresie jest nauczenie uczestników jak samodzielnie poszukiwać pracy po zakończeniu trwania programu. Outplacement to również uzyskanie wiedzy na temat niestandardowych sposobów szukania pracy, do jakich należy np. networking. Końcowym efektem programu może być strategiczny plan zarządzania własną karierą, ustalenie ścieżki rozwoju i docelowego stanowiska, do jakiego uczestnik programu chce dojść. Jest to ustalenie planu działań na najbliższy czas, zbudowanie odpowiednich kontaktów biznesowych, rozwoju określonych kompetencji i umiejętnego prezentowania swoich sukcesów.

2ikona_praca3
2ikona_praca3

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.