123nowekobieta7
Ela Prochowicz
13/08/2012

Polki aktywne w biznesie

Statystyki pokazują, że Polki chętnie wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom, takim jak prowadzenie własnej działalności. Według danych PARP 63% kobiet pracujących najemnie oraz 51% bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo bierze pod uwagę założenie własnej firmy w ciągu najbliższych pięciu lat. Polska należy do czołówki UE pod względem przedsiębiorczości kobiet

„Polki udowadniają, że nie tylko jeśli chodzi o deklaracje, ale i pod względem faktycznej aktywności, nie ustępują kobietom z innych krajów UE. W niektórych kategoriach nawet wyprzedzają zagraniczną konkurencję. Inicjatywa Polek może, w dłuższym okresie, pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność rodzimej gospodarki”- uważa Piotr Góralczyk z serwisu Fachowcy.pl.

Pod względem udziału kobiet w grupie pracodawców Polska jest liderem wśród krajów UE. Z kolei, udział kobiet w grupie przedsiębiorców plasuje nasz kraj na 6. miejscu. Ponad jedna czwarta zarejestrowanych w Polsce w 2011 r. mikroprzedsiębiorstw (416,8 tysięcy firm) została założona przez kobiety lub z ich udziałem. Większość podmiotów działa w branży usługowej (48%) oraz zakwaterowaniu i gastronomi (40%).

Przedsiębiorstwa z udziałem kobiet generują aż 38% przychodów małych i średnich firm. Co ciekawe, z danych PARP wynika, że są większe niż pozostałe podmioty tego sektora. Kobiece mikroprzedsiębiorstwa liderują również w takich kategoriach jak średnie wynagrodzenia, przychody i nakłady na środki trwałe.

„Kobiety nierzadko są mocniej zmotywowane i bardziej innowacyjne niż mężczyźni. Panie decydujące się na własną działalność często posiadają bardzo dobre wykształcenie i kwalifikacje, co jest jednym z czynników sukcesu w biznesie. Dużą rolę może odgrywać również otwarcie na nowe instrumenty promocyjne, w tym Internet. Takie podejście sprawdza się między innymi w sektorze usług, popularnym wśród Pań” – uważa Piotr Góralczyk z serwisu Fachowcy.pl.

123nowekobieta7
123nowekobieta7

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.