biznes_ikona_123_21
Dagna Starowieyska
28/02/2018

Praca zdalna a efektywność

Praca zdalna staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych telepracownicy stanowią już 15 proc. ogółu osób pracujących.

Z jednej strony jest to podyktowane korzyściami finansowymi, z drugiej wynika ze specyfiki i preferencji pewnych grup zawodowych, na tyle poszukiwanych na rynku, że mogących wywierać na niego większy wpływ. Tu przede wszystkim na plan pierwszy wysuwają się zawody techniczne, ale również tzw. wolne zawody, związane np. z pisaniem lub tłumaczeniem tekstów.

Z dala od firmy

Z definicji, telepraca polega na wykonywaniu obowiązków służbowych poza siedzibą firmy i przesyłaniu efektów pracy do pracodawcy za pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych. Pracę na zasadach elastycznych form zatrudnienia można wykonywać w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Pracownik zdalny ustala z pracodawcą listę obowiązków wraz z harmonogramem ich wykonania i tym samym rozliczany jest za zadania, a nie za czas spędzony w pracy.

Z tego względu pracownicy zdalni posiadają identyczne prawa i obowiązki, jak inne osoby pracujące w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że osoby pracujące w trybie zdalnym mają takie samo prawo do warunków zatrudniania, dni wolnych, szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu. Obowiązuje ich ponadto przestrzeganie zasad BHP.
Według dostępnych na ten temat danych Głównego Urzędu Statystycznego, telepracowników zatrudnia zaledwie 2 proc. małych przedsiębiorstw (10-49 osób) oraz 6 proc. średniej wielkości firm (50-249 osób) w naszym kraju. Praca zdalna najczęściej wykorzystywana jest w dużych podmiotach, zatrudniających co najmniej 250 pracowników.

Plusy i minusy
Zdalna praca, bez codziennego bezpośredniego kontaktu z przełożonym, to właściwie praca na dwóch stanowiskach, gdzie tzw. szef i pracownik skupiony na realizacji postawionych celów to jedna i ta sama osoba. –  Plusem takiego rozwiązania są niewątpliwie elastyczne godziny i czas pracy dostosowany do konkretnej osoby. Ale nie każdemu taki system pracy odpowiada, na przykładzie naszej firmy mogę stwierdzić, że często bywa tak, iż osoby zatrudnione zdalnie pojawiają się w firmie – zauważa Daria Zając, HR biznes partner z Kotrak S.A. – Pracownikom zwyczajnie bardzo odpowiada atmosfera pracy i jej środowisko, a to, jak się okazuje, ma ogromne znaczenie. Dlatego też dbamy o to, aby pracownicy czuli się u nas dobrze – podkreśla.
Praca zdalna w swojej pełnowymiarowej formie jest rozpowszechniona głównie w ramach tzw. wolnych zawodów, w przypadku których najistotniejsze jest dostarczenie efektu końcowego na czas. Dotyczy to np. tłumaczenia tekstu, napisania oprogramowania, wykonania projektu domu czy też materiału marketingowego.
Sama organizacja pracy, czy też poszczególne jej etapy nie są w tym wypadku tak istotne jak finalny wynik. Również w wielu aspektach funkcjonowania firmy, gdzie nie jest koniecznym tworzenie dodatkowego etatu a jedynie okresowego wsparcia, jak np. przy usługach księgowych, praca zdalna znajduje uzasadnienie w realnych potrzebach biznesowych. Wykonywanie pracy zdalnej może wiązać się z różnymi formami zatrudnienia, do których może należeć zarówno umowa zlecenie, umowa o dzieło jak i umowa o pracę zdalną, która poza faktem, iż praca nie musi być świadczona w siedzibie pracodawcy, ma wszelkie pozostałe znamiona umowy o pracę.
- Jak każde rozwiązanie, tak i to ma jednak swoje minusy. Jest nim m. in. mniejsza możliwość wglądu przez pracodawcę w działania podległego mu pracownika na poszczególnych etapach trwania projektu, czy zwyczajnie brak codziennego, bezpośredniego kontaktu z zespołem – podkreśla Daria Zając Jednak i na to jest sposób. – Liderzy zespołów często korzystają u nas z systemu przeznaczonego do rejestracji czasu poświęconego na poszczególne zadania. Z pewnością ułatwia to zarządzanie pracą.

Znacznie słabsza, czasem wręcz znikoma, jest również identyfikacja pracownika z firmą, co może przełożyć się na krótkotrwałość zatrudnienia. Trudniej jest tu bowiem budować lojalność pracownika wobec zatrudniającej go organizacji. Praca w pewnym odosobnieniu, z którym wiąże się często praca zdalna, ogranicza pracownikowi dostęp do wymiany doświadczeń oraz spontanicznego transferu wiedzy ze współpracownikami. To z kolei może wiązać się z mniejszym stopniem motywacji i kreatywności. Bardzo ważną więc kwestią jest odpowiednia organizacja pracy zdalnej, zarówno przez pracodawcę jak i podwładnego.

Dagna Starowieyska

Materiał powstał we współpracy z firmą Kotrak S.A.

biznes_ikona_123_21
biznes_ikona_123_21

Komentarze Dodaj komentarz (1)

  1. Sebastian 15/06/2018 12:46

    CytujSkomentuj

    Uważam, że praca zdalna nie jest niestety dla każdego. Trzeba mieć dużo samodyscypliny i samozaparcia, zeby zmobilizować się do przepracowania rzetelnego kilku godzin, jak w biurze. Jednak w domu wszystko rozprasza i wiem z doświadczenia, ze znajdzie się milion różnych rzeczy do zrobienia magicznie właśnie wtedy, kiedy musisz dokończyć projket…

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.