OC odszkodwanie
Karol Pisarski
21/05/2021

Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

Obowiązujące w Polsce przepisy stanowią, że odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych w ruchu drogowym jest płacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca ma wykupione OC.

Firmy robią jednak wiele, żeby jak najbardziej obniżyć wysokość odszkodowania, dlatego warto poznać ten proceder i dowiedzieć się, jak się przed nim bronić. Informacje na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – powszechna praktyka towarzystw ubezpieczeniowych

Zgodnie z polskimi przepisami, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca zdarzenia drogowego wykupił obowiązkowe dla kierowców ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wypłaca poszkodowanym odszkodowanie. Jego wysokość powinna odpowiadać kwocie, która będzie potrzebna do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, kolizji czy stłuczki. Więcej informacji na temat polisy OC znajdziesz pod adresem https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-komunikacyjne/.

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze stosują się do tej zasady i wykorzystując niewiedzę kierowców, proponują zaniżony kosztorys odszkodowania. W efekcie zaproponowana kwota może nie wystarczyć na usunięcie szkód. W jaki sposób konkretnie firmy ubezpieczeniowe to robią? Istnieje kilka powszechnych sposobów na zaniżenie wyceny. Polegają one przede wszystkim na:

  • obniżeniu rzeczywistej wartości pojazdu – szczególnie często stosowane w przypadku szkód całkowitych,

  • nieuprawnione orzeczenie szkody całkowitej, podczas gdy w rzeczywistości poszczególne uszkodzenia powinny być wyceniane osobno,

  • uwzględnienie tanich zamienników do naprawy zamiast oryginalnych części, co jest wymagane przepisami,

  • zaniżanie kosztów robocizny mechaników,

  • zastosowanie mechanizmu amortyzacji podzespołów.

W zależności od sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe mogą posługiwać się jednocześnie nawet kilkoma z wymienionych sposobów na zaniżanie odszkodowania z OC sprawcy. Zidentyfikujesz je dzięki otrzymanemu kosztorysowi, w którym wyszczególnione są wszystkie wydatki związane z naprawą. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości i uznasz, że przedstawione przez firmę założenia są nieuprawnione, nie zgadzaj się na zaproponowany kosztorys. Pamiętaj też, że nawet jeśli przyjmiesz zaoferowane pieniądze, walka o swoje wciąż będzie możliwa, również po wykonaniu wszystkich napraw.

Walcz o swoje

W takim razie co zrobić po otrzymaniu zaniżonego kosztorysu? Jedną z możliwości jest konsultacja z niezależnym specjalistą, np. biegłym albo zawodowym mechanikiem, którzy przedstawią swoje opinie, a następnie przesłać je towarzystwu. To skuteczna metoda pozwalająca na uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Drugim sposobem jest wykonywanie napraw niezależnie od cennika z kosztorysu i zbieranie rachunków oraz faktur. Jeśli okaże się, że poszczególne podzespoły czy usługi w rzeczywistości były droższe niż w założeniach z kosztorysu, ubezpieczyciel będzie miał obowiązek dopłaty.

Jeśli pomimo wysuwanych argumentów, przesłanych ekspertyz czy rachunków i faktur towarzystwo nie zgadza się na wypłacenie wyższego odszkodowania niż kwota zaproponowana w kosztorysie, nie pozostaje nic innego jak wejście na drogę sądową. Wcześniej należy jednak uzyskać dokładną wiedzę na temat kosztów naprawy lub po prostu ją wykonać, zbierając rachunki i faktury. Z drogi sądowej warto skorzystać we współpracy z prawnikiem lub firmą zajmującą się odzyskiwaniem odszkodowań.

Aby uprościć procedury odszkodowawcze, warto wykupić OC z mechanizmem bezpośredniej likwidacji szkód. Najpierw jednak należy zrezygnować z poprzedniej polisy – jeśli chcesz to zrobić, sprawdź, jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC.


OC odszkodwanie
OC odszkodwanie

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.