ccfoxandfeathersmale
Elastyczne zatrudnienie to szansa na praktykę
Ela Prochowicz
30/06/2011

Do etatu metodą małych kroków

Każdy medal ma dwie strony, żeby wygrać, trzeba grać. Wciąż dominuje opinia, że praca tymczasowa to elastyczna forma zatrudnienia, ale niestabilna. Jak jednak wynika z rynkowych doniesień, agencje pracy tymczasowej zwiększają szanse pracowników na rynku pracy. Już dziś w Polsce blisko 20 proc. osób pracujących za ich pośrednictwem znajduje stałe zatrudnienie

- Rynek pracy tymczasowej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy może mieć coraz większy wpływ na spadek bezrobocia w naszym kraju   – mówi Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland oraz Członek Zarządu Eurociett.

Według danych Eurociett, pracownicy tymczasowi stanowili 0,6 proc. ogólnej liczby pracujących w Polsce w 2008 roku. Rok później odsetek ten wyniósł 0,44 proc. Średnia europejska była znacznie większa, bo w 2009 wyniosła 1,5 proc., a najwyższy 3,56 proc. wskaźnik odnotowała Wielka Brytania. Trzeba jednak zaznaczyć, że w Polsce praca tymczasowa ma znacznie krótszą tradycję. Mimo to dane na temat rozwoju krajowego rynku pracy tymczasowej (26 proc. wzrost w 2012 roku, za Eurociett) pokazują, że szybko uświadamiamy sobie jak wiele korzyści płynie z zatrudnienia czasowego, zarówno dla firm jak i pracowników.

- Przedsiębiorcy doceniają zalety outsourcingu pracowniczego m.in. szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany sytuacji gospodarczej czy elastyczne dopasowywanie kadry do aktualnych potrzeb firmy. Z kolei pracownicy chwalą sobie szybszy proces rekrutacji, specjalistyczne szkolenia i profesjonalne doradztwo w zakresie zatrudnienia. To pozwala przypuszczać, że agencje zatrudnienia będą miały coraz większe znaczenie na rynku pracy w Polsce  – wyjaśnia Anna Wicha.

Praca tymczasowa to atrakcyjna forma zatrudnienia dla wielu grup społecznych. Ludzie młodzi stanowiący w naszym kraju ponad 1/5 wszystkich bezrobotnych dzięki elastycznemu zatrudnieniu mogą połączyć zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych z nauką. Z kolei osoby już pracujące, mogą zarabiać godząc jednocześnie życie zawodowe z prywatnym. Dzięki pracy tymczasowej również osoby zwalniane mogą łatwiej zdobyć dodatkowe kwalifikacje, a nawet nowy zawód. Emerytom, praca tymczasowa zapewnia dodatkowe przychody i przedłuża karierę zawodową.

ccfoxandfeathersmale
ccfoxandfeathersmale

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.