droga-do-szkoły-1
magda
04/09/2018

Jak polskie dzieci docierają do szkoły?

Aż 40 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym przyznało, że odwozi swoje pociechy na zajęcia samochodem. Częściej jest to obowiązek ojca. Co piąty badany zadeklarował, że jego dziecko korzysta w drodze do szkoły z komunikacji miejskiej. Więcej niż co trzeci (36 proc.), że pokonuje tę trasę piechotą.

Rodzice wybierają samochód ze względu na bezpieczeństwo dziecka i szybkość dojazdu. Jest to również rozwiązanie w sytuacji, kiedy w miejscu zamieszkania nie jest dostępny autobus szkolny. Jednocześnie jedynie 6 proc. rodziców zadeklarowało, że lubi odwozić swoje dziecko do szkoły i wspólnie spędzać ten czas. Aż 10 proc. rodziców przyznało, że aby dotrzeć z domu na lekcje i zajęcia dodatkowe ich dziecko potrzebuje od jednej do dwóch godzin. W najlepszej sytuacji są dzieci z małych miast, gdzie trzy czwarte potrzebuje na to nie więcej, niż pół godziny.

Najwięcej rodziców deklaruje, że przy wyborze środka transportu dla dziecka na trasie z domu do szkoły kierują się przede wszystkim bezpieczeństwem. To powód dla którego najliczniejsza grupa wybiera samochód, czasem korzystając z uprzejmości innych zmotoryzowanych rodziców (3,1 proc.). Aż 43 proc. badanych odwożących dzieci do szkoły, argumentuje, że są one zbyt małe, aby mogły podróżować samodzielnie. Dla co piątego kluczowy jest czas.

– Stale wzrastająca liczba uczestników ruchu drogowego generuje u rodziców obawy, czy posiadana wiedza, umiejętności oraz samodzielność pozwolą dzieciom na bezpieczne dotarcie do szkoły – mówi pedagog dr Beata Bryś z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. – Z tego powodu celowo towarzyszą im w tej podróży. Zjawisko to dotyczy głównie uczniów w wieku od 6 do 11 lat. Najliczniejszą grupę stanowią rodzice, którzy własnym środkiem transportu przywożą dzieci do szkoły. Zazwyczaj robią to w drodze do pracy, co pozwala im efektywniej wykorzystać czas.

Im więcej dzieci w rodzinie, tym większe prawdopodobieństwo, że pojadą do szkoły samochodem z jednym z rodziców. Skłonność do wyboru tego środka transportu jest też ściśle skorelowana z dochodem. Wśród badanych deklarujących zarobki powyżej 3 tys. złotych samochodem wozi dziecko na lekcje 62 proc. rodziców. W grupie o najniższych dochodach (do 999 zł) połowę mniej (31 proc.). Im młodszy rodzic, tym bardziej prawdopodobne, że odprowadza dziecko do szkoły na piechotę. Najwięcej, bo 56 proc. w grupie poniżej trzydziestki. Z kolei im starszy opiekun, tym częściej dziecko podróżuje samodzielnie komunikacją miejską.

Samochód to najpopularniejszy sposób transportu uczniów w średnich miastach, między 250 a 500 tys. mieszkańców (prawie 54 proc.) oraz na wsiach (40 proc.). Jednocześnie na terenach wiejskich najwięcej jest dzieci, które docierają do szkoły specjalnym autobusem – co trzeci rodzic deklarujący ten sposób mieszka na wsi.

Większość uczniów potrzebuje nie więcej niż pół godziny, aby dotrzeć do i ze szkoły oraz na ewentualne zajęcia dodatkowe (53 proc.). Jednocześnie aż 10 proc. rodziców przyznało, że ich pociecha spędza w ten sposób od godziny do dwóch.

Źródło: Newsrm.tv

droga-do-szkoły-1
droga-do-szkoły-1

Komentarze Dodaj komentarz (1)

  1. Dagmara 04/09/2018 21:10

    CytujSkomentuj

    Przedszkole syna – wychodził z bloku i był w przedszkolu bo to był numer obok ;) Traf chciał, że Młody zawsze wszędzie miał ogólnie blisko co zaskutkowało tym, że się czesto spóżniał bo ona ma tyyyyle czasu ;) . Liceum i studia (budynki koło siebie) też – wyjście z metra i jest w szkole…

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.