123nowepraca1
Karina Maciorowska
26/06/2015

Własna firma krok po kroku

Założenie firmy to dla wielu osób szansa na niezależność finansową i pracę według własnych reguł i pomysłów. Co zrobić, żeby zacząć działać, i żeby ta działalność okazała się skuteczna?


*Pomysł
Dobry pomysł to pierwszy krok do sukcesu. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy w okolicy nie działają już firmy oparte na podobnym pomyśle do naszego. Jeśli znasz piętnaście firm zajmujących się PRem, musisz liczyć się z ich konkurencją. Ale jeśli na przykład w Twojej okolicy nie ma meksykańskiej restauracji, a ty zdecydujesz się na taką, będziesz wyjątkowy.
*Biznesplan
Prowadzenie działalności wiąże się z kosztami, które prawie zawsze na początku są wyższe, niż zyski. Dlatego powinieneś, jeszcze przed rejestracją firmy, zrobić własny biznesplan i oszacować koszty. Jeśli ubiegasz się o dotację z Unii Europejskiej, czy urzędu pracy, również będziesz musiał taki plan przygotować. Jeśli zakładasz firmę na własną rękę, podliczenie wydatków też nie zaszkodzi.
*Rejestracja firmy
W Krakowie firmę można założyć w tzw. „jednym okienku”. Musisz jednak przygotować się na to, że zajmie to kilka godzin i jedno okienko tak naprawdę kończy się na wizycie w kilku różnych pokojach i stanowiskach urzędników. Firmę rejestrujesz w urzędzie miasta. Musisz wypełnić formularz zgłoszenia do ewidencji (możesz to zrobić na miejscu, lub ściągnąć formularz z internetu). Do wypełnienia takiego formularz potrzebujesz nazwę firmy – przy jednoosobowej działalności w nazwie znajdzie się twoje nazwisko, ale możesz również podać skróconą nazwę firmy, bez nazwiska, twój nr ewidencyjny PESEL, twój adres zamieszkania i siedzibę firmy. Musisz też określić rodzaj działalności (wybierasz z listy w urzędzie). Za założenie firmy w Krakowie nie płaci się. Urzędnik wyda ci zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prawdopodobnie w tym samym dniu, w który dokonasz zgłoszenia, lub dzień później.
* Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Do nadania numeru REGON potrzebujesz specjalnego formularza oznaczonego symbolem RG-1. Zgłaszasz się z tym formularzem do właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania urzędu skarbowego, składasz wniosek wpisując dane firmy takie jak przy rejestracji, a urząd wpisuje twoją firmę do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Potrzebujesz kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
* Firmowe konto i pieczątka
Wybierasz bank z najbardziej atrakcyjną ofertą i zakładasz firmowe konto. Potrzebujesz do tego nazwę firmy, dane teleadresowe firmy, numer REGON oraz twój NIP. Pieczątkę zamawiasz u dowolnego producenta.
*Wybór formy opodatkowania
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej twój NIP stanie się jednocześnie NIPem twojej firmy. Musisz jednak udać się do urzędu skarbowego i wypełnić odpowiedni formularz. Tam też wybierasz formę opodatkowania.
*Składki na ubezpieczenie społeczne
Rozpoczynając działalność gospodarczą podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Dobrowolnie możesz dołożyć do tego ubezpieczenie chorobowe. Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Opłacić ubezpieczenie za dany miesiąc należy do końca kolejnego miesiąca (na przykład za czerwiec, do końca lipca, itd.). Składka przez pierwsze dwa lata wynosi ok. 4000 zł, później ok. 800 zł miesięcznie.
123nowepraca1
123nowepraca1

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.